มาตราฐานกล้องวงจรปิดกันน้ำที่ควรรู้ก่อนซื้อ 

     มาตรฐานกล้องวงจรปิดป้องกันน้ำ IP Code มาจากคำว่า “Ingress Protection for consumer electronics” การป้องกันฝุ่น ป้องกันน้ำ รหัส IP เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐาน IEC 60529 จึงตีความหมายได้ว่าเป็นมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จัดประเภทและอัตราระดับของการป้องกันที่มีให้กับอุปกรณ์ เช่นการป้องกันฝุ่น , การสัมผัสโดนน้ำได้มากน้อยเพียงไดหรือแม้แต่กระทั้งสามารถจมน้ำได้กี่เมตรเป็นต้น ซึ่งได้รับการจัดทำโดย International Electrotechnical Commission (IEC) มาตรฐานของยุโรปเทียบเท่ากับมาตรฐาน EN 60529

      ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น การป้องกันน้ำได้หรือไม่ จะได้ให้ผู้ใช้งานมีความระมัดระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์ตัวนั้นๆว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงการโดนน้ำหรือไม่ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือบางรุ่นสามารถป้องกันน้ำได้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ IP68 ถ้าตีความหมายตามหมายเลขที่ระบุไว้ก็คือ สามารถป้องกันกัน "ฝุ่นละออง" และสามารถ "แช่น้ำจืด 1.5 เมตรได้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือรุ่นที่สามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้" สำหรับ กล้องวงจรปิด CCTV ก็ได้ใช้มาตรฐานนี้เช่นเดียวกันในการบ่งชี้ให้ทราบว่ากล้องรุ่นนี้สามารถป้องกันน้ำได้หรือไม่ได้ และผู้ใช้ก็จะได้เลือกกล้องเพื่อติดตั้งตามหน้างานได้ถูกต้อง อย่างเช่นกล้องโดม ส่วนใหญ่จะได้มาตรฐาน IP64-65 เพราะส่วนใหญ่ติดตั้งภายในตัวอาคาร จึงไม่จำเป็นต้องใช้มาตรฐานIP65-IP66 ก็ได้   แต่สำหรับกล้องวงจรปิดที่ต้องการติดตั้งภายนอกตัวอาคารสิ่งที่จะต้องเจอแน่ๆก็คือฝนตก   เพราะกล้องของเราติดตั้งตามชายคาบ้าน ระเบียงบ้านที่เป็นภายนอกของตัวอาคาร หรือติดตั้งตามแนวรั้วหน้าบ้านก็ควรที่จะต้องใช้กล้องมาตรฐาน IP66 IP67 IP68 เพื่อไม่ให้น้ำเข้าตัวกล้องเป็นต้น

ความหมายของตัวเลขหลักแรก

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย

1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ

2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว

3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป  เช่น เครื่องมือ สายไฟ

4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก

5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง

6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้

ความหมายของตัวเลขหลักที่สอง

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย

1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้ เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น

2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง

3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน  60 องศาจากแนวตั้ง

4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง

5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง

6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน

7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร

8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้ไม่เกิน 3 เมตร

กล้องวงจรปิดยิ่งได้มาตรฐาน IP66  IP67 IP68 ก็ทำให้หายห่วงได้ว่ากล้องที่ติดตั้งในภายนอกกันน้ำได้ 100% โดยที่ไม่ต้องใส่ Housing เพิ่ม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งได้   สำหรับกล้องโดมในบางรุ่นก็ได้ออกแบบมาตรฐาน IP66 IP67 มาเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ติดตั้งแค่ภายในอาคาร   ซึ่งถ้าจะนำไปติดตั้งภายนอกคงต้องใช้กล้อง Bullet หรือกล้องกระบอกแทนเพราะมีขากล้องที่สามารถปรับมุมได้ดีกว่ากล้องโดมนั้นเอง

>> ราคากล้องวงจรปิด <<