สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ Fire Alarm

          สาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้ที่พบมากในประเทศไทย คือการชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าและการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติและอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือในพื้นที่ดังต่อไปนี้

1) พื้นที่ที่ไม่มีคนปฏิบัติงานเป็นประจำและในพื้นที่นั้นมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

2) พื้นที่ที่มีการจัดเก็บวัตถุไวไฟ

3) พื้นที่ที่มีการจัดเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย

ส่วนประกอบของระบบ มี 5ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน

     1.ชุดจ่ายไฟ Power Supply

ชุดจ่ายไฟเป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ มาเป็นกำลังกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ที่ใช้สำหรับเครื่องควบคุมหรือตู้ Control ของระบบและที่สำคัญจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อทำให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุเกิดไฟฟ้าขัดข่องระบบจะยังคงทำงานต่อได้

     2.แผงควบคุม Fire Alarm Control Panel

Fire Alarm system

    เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำ งานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วย วงจรตรวจควบคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์สัญญาณแจ้งการทำ งานในสภาวะปกติและภาวะขัดข้อง เช่นสายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด,แบตเตอร์รี่ต่ำ หรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆบนหน้าตู้ เช่น

Fire Lamp จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้

Main Sound Buzzer จะมีเสียงดังขณะเกิดเหตุ

การแจ้งตำแหน่งของ Zone ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงต้นต่อของเพลิงไหม้

     3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ Initiating Devices

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

     เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2ชนิด คือ

     3.1 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล Manual Station ได้แก่ สถานีแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด

     3.2 อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีปฎิกิริยาไวต่อสภาวะ ตามระยะต่างๆของการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ เป็นต้น

 

     4.อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง

หลังจากอุปกรณ์เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณไปที่ตู้ ควบคุม และจะส่งสัญญาณออกมาผ่านทางอุปกรณ์ กระดิ่ง ไซเรน ไฟสัญญาณ เป็นต้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจะได้หนีออกจากอาคารได้ทันที

     5.อุปกรณ์เสริมสำหรับ Fire Alarm

เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมโยงไประบบการควบคุมป้องกัน และดับเพลิง อย่างเช่น ระบบท่อน้ำดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ตรงจุดเกิดเหตุ ให้มีการปล่อยน้ำฉีดออกมาโดยอัตโนมัติ ก่อนที่ไฟจะลุกลามไปยังจุดใกล้เคียง และยังรวมไปถึงระบบการเปิดประตูอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหนีออกทางประตูหนีไฟได้ทันเวลา