การเลือกใช้ Lens สำหรับกล้องวงจรปิด CCTV ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เลนส์จะมีข้อต่อที่ใช้กับกล้องวงจรปิดอยู่ 2 แบบคือ

1. C-Mount จะมีความยาวช่วงท้ายเลนส์ ถึงหน้าตัวรับภาพ 17.5 ม.ม.

2. CS-Mount จะมีความยาวช่วงท้ายเลนส์ ถึงหน้าตัวรับภาพ 12.5 ม.ม.

ดังนั้นการเลือกใช้เลนส์ควรเลือกให้ถูก กล้องที่มีข้อต่อแบบ C-Mount ก็ต้องใช้เลนส์ที่มีข้อต่อแบบ C-Mount ส่วนกล้องที่มีข้อต่อแบบ CS-Mount ก็ต้องใช้เลนส์ที่มีข้อต่อแบบ CS-Mount แต่ ณ ปัจจุบัน เลนส์ที่มีข้อต่อแบบ C-Mount สามารถนำมาใช้กับกล้องที่มีข้อต่อแบบ CS-Mount ได้ โดยการใช้ วงแหวนข้อต่อ(Adapter Ring) ต่อกลางระหว่างเลนส์กับกล้อง

สำหรับขนาดของเลนส์ที่ใช้ทั่วไป เริ่มตั้งแต่ขนาด 3.5 , 4, 6 , 8 , 12 , 16 โดยกล้องส่วนใหญ่สามารถเลือกเปลี่ยนเลนส์ได้ตามการใช้งานชนิดของเลนส์สามารถแยกย่อยออกหลักๆ ประมาณ 3 ประเภท ได้แก่ เลนส์ฟิก เป็นเลนส์ที่มีระยะตายตัว ไม่สามารถปรับระยะและโฟกัสของภาพได้

- Board Lens เป็นเลนส์ฟิกชนิดหนึ่งมักใช้กับกล้องวงจรปิดแบบโดม

- CS Mount Lens เป็นเลนส์ฟิกชนิดหนึ่งมักใช้กับกล้อง Box

AUTO-IRIS LENS

เป็นเลนส์ที่ปรับระยะและโฟกัสและรูรับแสงอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายในที่ๆต้องการย้อนแสง ส่วนมากจะใช้กับกล้อง Box สามารถปรับการรับแสงได้อัตโนมัติ สามารถปรับระยะเลนส์ได้ตามขนาดที่กำหนดของเลนส์ พื้นที่ๆใช้ติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นกล้องตัวหน้าบ้านที่ต้องการย้อนแสงในเวลาตอนกลางวัน

Vari-Focal LENS

เป็นเลนส์ที่สามารถปรับระยะ Focus ของภาพได้เองจากผู้ใช้กล้อง เมื่อได้ระยะภาพที่ต้องการแล้วสามารถล็อคเลนส์ไว้ได้ ส่วนมากจะใช้กับกล้อง Box เช่นเดียวกับเลนส์ Auto IRIS แต่ไม่สามารถถ่ายภาพย้อนแสง เลนส์บางรุ่นจะบอกไว้ที่ด้านข้างว่าสามารถปรับได้ในระยะเท่าไรบ้าง เช่น 2.8-12mm แสดงว่าเลนส์ตัวนี้สามารถปรับภาพได้ตั้งแต่ระยะ 2.8mm ไปจนถึง ขนาด 12mm เป็นต้น

- เลนส์ใกล้ Sensor มากเท่าไหร่ภาพที่ได้จะยิ่งกว้างเห็นบริเวณโดยรอบแต่ระยะไกลจะไม่ชัด

- เลนส์ไกล Sensor มากเท่าไหร่ภาพที่ได้จะยิ่งแคบแต่จะเห็นระยะไกลชัดขึ้น

 

 

การเลือกใช้งานขนาดของเลนส์ฟิก CCTV ให้พอดีกับหน้างาน

- เลนส์ขนาด 2 mm. เป็นเลนส์มุมกว้างมากเหมาะสำหรับติดตั้งภายในลิฟต์

- เลนส์ขนาด 3.6 mm และ 4 mm. เหมาะสำหรับต้องการเห็นบริเวณโดยรอบ เช่น ในห้องทำงาน

- เลนส์ขนาด 8 mm เป็นเลนส์มุมแคบ เหมาะสำหรับ ทางเดินคอนโด หอพัก

- เลนส์ขนาด 16 mm ขึ้นไปใช้สำหรับมองในระยะไกล หรือ ต้องการZoom เพื่อดูสิ่งของเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ

- เลนส์ขนาด 2.8-12mm สามารถกำหนดปรับระยะของเลนส์ได้เองว่าต้องการมุมภาพที่ประมาณไหน ตามความพอใจของผู้ใช้ ซึงบางทีซื้อกล้องเลนส์ฟิกมา อาจจะไม่ถูกใจ ภาพด้านข้างหายบ้าง ภาพซูมไปบ้าง เป็นต้น

อ่านบทความเกี่ยวกับ >> เลนส์กล้องวงจรปิด << เพิ่มเติม

>> ราคากล้องวงจรปิด <<